Hesabatlar

“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin

2018 - 2020-ci illər üzrə Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına uyğun

Konsolidə edilmiş Maliyyə Hesabatları və Müstəqil Auditorun Rəyi

Audit - Konsolide Hesabat-2018

Audit - Konsolide Hesabat-2019

Audit - Konsolide Hesabat-2020

Audit - Konsolide Hesabat-2021

Audit - Konsolide Hesabat-2022

“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin

Açıq hökumətin təşviqinə dair 2020-2022-ci illər üzrə Milli Fəaliyyət Planı"nın 1.9-cu bəndi üzrə hesabat

Açıq hökumətin təşviqinə dair hesabat 2020-2022

Xəbərlər