Dünya əhəmiyyətli abidələr

 • QIZ QALASI
  QIZ QALASI

  Sən Bakının ürəyisən,Qız Qalası,Bu dünyanın ən bakirə qalasısan,Qız Qalası!Rasul Rza

  ətraflı oxu
 • ŞİRVАNŞАHLАR SАRАYI KОMPLЕKSİ
  ŞİRVАNŞАHLАR SАRАYI KОMPLЕKSİ

  Qədim şəhərdə оrtа əsr mеmаrlığının şаh əsərlərindən biri оlаn Şirvаn hаkimlərinin iqаmətgаhı - “Şirvаnşаhlаr Sаrаy Ansаmblı” bu günə qədər öz tarixi-memarlıq üstünlüyünü sахlаmаqdаdır. 

  ətraflı oxu
 • MƏHƏMMƏD MƏSCİDİ
  MƏHƏMMƏD MƏSCİDİ

  Məscid giriş qapısının üzərindəki epiqrafik yazıya istinadən (ərəb kufi xətti) hicri tarixi ilə 471-ci ildə (miladi 1078-79) ustad rəis Məhəmməd Əbubəkr oğlu tərəfindən inşa olunub.

  ətraflı oxu

Xəbərlər