Bugün Azərbaycan Respublikasının dinamik inkişafı, ölkədə bərqərar edilən əmin-amanlığın kökündə 15 iyun tarixi dayanır. 1993-cü ildə ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Sədri seçilməsi ölkəmizi təbəddülatlardan xilas etdi. 1997-ci ildən etibarən qeyd edilən Qurtuluş günü dövlətçiliyimizin xilası yolunda atılam addımların ən dəyərlisidir.
"İçərişəhər" DTMQİ bütün Azərbaycan xalqını bu gün münasibətilə təbrik edir!

Xəbərlər