Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı ( 31 yanvar 2008-ci il )

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

 

"Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin Əsasnaməsinin, idarənin strukturunun təsdiq edilməsi və aparatının işçilərinin say həddinin müəyyən edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 16 may tarixli 574 nömrəli fərmanının icrasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:

  1. "Reklam haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 24 noyabr tarixli 644 nömrəli fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1998-ci il, №1, maddə 13; 2001-ci il, №10, maddə 640; 2002-ci il, №8, maddə 487; 2005-ci il, №2, maddə 69) 3-cü bəndinin ikinci abzasında "həyata keçirir" sözləri "və "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu ərazisində Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi həyata keçirirlər" sözləri ilə əvəz edilsin.
  2. "Mədəniyyət haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 16 aprel tarixli 698 nömrəli fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1998-ci il, №4, maddə 244; 2001-ci il, №10, maddə 640; 2002-ci il, №1, maddə 14; 2005-ci il, №7, maddə 596; 2006-cı il, №9, maddə 743, №11, maddə 943) 2-ci bəndində aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

2.1. doqquzuncu abzasda "Mətbuat və İnformasiya Nazirliyi" sözləri "Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi" sözləri ilə əvəz edilsin;

2.2. onuncu abzas aşağıdakı redaksiyada verilsin:

"həmin qanunun 17-ci maddəsinin ikinci hissəsində, 34-cü maddəsinin dördüncü hissəsində, 39-cu maddəsinin birinci hissəsinin ikinci cümləsində nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanı"nın səlahiyyətlərini, 14-cü maddəsinin ikinci hissəsində, 19-cu maddəsinin birinci cümləsində, 34-cü maddəsinin üçüncü hissəsinin ikinci cümləsində, 35-ci maddəsinin ikinci hissəsinin ikinci cümləsində, üçüncü və altıncı hissələrinin birinci cümlələrində, 36-cı maddəsinin ikinci hissəsinin üçüncü cümləsində və üçüncü hissəsinin ikinci cümləsində, 37-ci maddəsinin birinci və dördüncü hissələrində, ikinci hissəsinin birinci cümləsində, 38-ci maddəsinin ikinci hissəsində və 48-ci maddəsinin birinci hissəsində nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanları"nın səlahiyyətlərini "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu ərazisində Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi həyata keçirir.".

  1. "Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 13 iyun tarixli 725 nömrəli fərmanının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1998-ci il, №6, maddə 386; 2002-ci il, №1, maddə 14; 2006-cı il, №9, maddə 743, №11, maddə 943; Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 23 noyabr tarixli 667 nömrəli fərmanı) 2-ci bəndinə aşağıdakı əlavə və dəyişiklik edilsin:

3.1. üçüncü abzasda "Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi" sözlərindən sonra ", "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu ərazisində Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi" sözləri əlavə edilsin;

3.2. on birinci abzas aşağıdakı redaksiyada verilsin:

"həmin qanunun 1-ci maddəsinin beşinci hissəsində hər iki halda, 12-ci və 13-cü maddələrinin birinci hissələrinin birinci cümlələrində nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanları"nın səlahiyyətlərini, 4-cü maddəsinin altıncı hissəsində, 5-ci və 12-ci maddələrinin ikinci hissələrində, 13-cü maddəsinin birinci və ikinci hissələrinin ikinci cümlələrində, 14-cü maddəsinin birinci və ikinci hissələrində, 15-ci maddəsinin ikinci hissəsinin birinci və ikinci cümlələrində, 16-cı maddəsinin birinci hissəsinin ikinci cümləsində, 17-ci maddəsinin ikinci hissəsində, 18-ci maddəsinin birinci hissəsinin birinci cümləsində, 19-cu maddəsinin üçüncü hissəsinin ikinci cümləsində, 20-ci maddəsinin birinci və ikinci hissələrində, 21-ci maddəsinin ikinci və üçüncü hissələrində, 23-cü maddəsində, 24-cü maddəsinin ikinci hissəsində, 25-ci maddəsinin birinci hissəsinin birinci və ikinci cümlələrində və üçüncü hissəsinin ikinci cümləsində nəzərdə tutulmuş "müvafiq icra hakimiyyəti orqanı"nın səlahiyyətlərini "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu ərazisində Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi həyata keçirir.".

  1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin2001-ci il 3 noyabr tarixli 596 nömrəlifərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001-ci il, №11, maddə 704; 2003-cü il, №10, maddə 563; 2004-cü il, №12, maddə 1005; 2005-ci il, №2, maddə 69) ilə təsdiq edilmiş "Reklam yayımına icazə (razılıq) verilməsi Qaydaları"nın 2.4-cü bəndində "tərəfindən" sözündən sonra ", "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu ərazisində və qoruğa daxil olan abidələrin üzərində isə reklam və digər informasiya xarakterli lövhələr Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi tərəfindən" sözləri əlavə edilsin.
  2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005-ci il 28 fevral tarixli 200 nömrəli fərmanı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005-ci il, №2, maddə 75) ilə təsdiq edilmiş "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu haqqında Əsasnamə"yə aşağıdakı əlavələr və dəyişikliklər edilsin:

5.1. 5-ci bəndə aşağıdakı məzmunda ikinci abzas əlavə edilsin:

"Qoruğun ərazisində yerləşən abidələr və dövlət mülkiyyətində olan, o cümlədən dövlət yaşayış fonduna daxil olan tikililər idarənin balansındadır.";

5.2. 16-cı bənddən "Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin razılığı," sözləri çıxarılsın;

5.3. 17-ci bəndin birinci abzası aşağıdakı redaksiyada verilsin:

"Qoruğun ərazisində arxeoloji qazıntı işləri aparmaq üçün icazə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının rəyi nəzərə alınmaqla idarə tərəfindən verilir və idarədə qeydə alınır.";

5.4. 18-ci bənddə "razılığı" sözü "icazəsi" sözü ilə əvəz edilsin;

5.5. 19-cu bənddə "rəyi əsasında" sözlərindən sonra "İdarənin razılığı və nəzarəti ilə" sözləri əlavə edilsin;

5.6. 20-ci bəndin ikinci cümləsində "razılığı" sözündən sonra "idarənin icazəsi və nəzarəti" sözləri əlavə edilsin.

  1. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir ay müddətində:

6.1. qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının bu fərmana uyğunlaşdırılması barədə təkliflərini Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;

6.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və müvafiq mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ-hüquqi aktlarının bu fərmana uyğunlaşdırılmasını təmin etsin və bu barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;

6.3. bu fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.

  1. Bu fərman dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Bakı şəhəri, 31 yanvar 2008-ci il

Xəbərlər