Təqvim

 • January

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • İÇƏRİŞƏHƏRDƏ BLOQERİN BİR GÜNÜ - Vyaçeslav Sapunov

   11 January 2019
   11
  • 12
  • GIVEAWAY

   13 January 2019
   13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • “20 YANVAR – TARİXDƏ BUGÜN” ADLI ELMİ-PRAKTİK SEMİNAR

   18 January 2019
   18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
 • February

  • 1
  • 2
  • 3
  • Dünya Xərçənglə Mübarizə Günü

   4 February 2019
   4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • “İstedArt” mədəni-xeyriyyə layihəsinin ikinci mövsüm üzrə bağlanış mərasimi

   11 February 2019
   11
  • 12
  • 13
  • Bakı Fotoqrafiya Evi

   14 February 2019
   14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • "İnkvizisiya - Orta əsr işgəncə alətləri” sərgisi

   22 February 2019
   22
  • 23
  • 24
  • "XOCALI - BƏŞƏRİ CİNAYƏT" ADLI ANIM TƏDBİRİ

   25 February 2019
   25
  • 26
  • 27
  • 28
 • March

  • 1
  • 2
  • 3
  • "İçərişəhər" DTMQİ Kanadada rəsmi səfərdə

   4 March 2019
   4
  • 5
  • T.Salahovun ev muzeyində bayram tədbiri

   6 March 2019
   6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV VƏ VİTSE-PREZİDENT MEHRİBAN ƏLİYEVA İÇƏRİŞƏHƏRİ ZİYARƏT ETDİ!

   19 March 2019
   19
  • "Bahar Qalası" festivalı

   20 March 2019
   20
  • “Sənətkarlıq məhəlləsi - 2019” Novruz festivalı

   21 March 2019
   21
  • 22
  • Aleyna Tilki İçərişəhərdə!

   23 March 2019
   23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
 • April

  • “31 Mart – tariximizin faciəli səhifəsi” elmi-praktik konfransı

   1 April 2019
   1
  • DÜNYA AUTİZMLƏ MƏLUMATLANDIRMA GÜNÜ

   2 April 2019
   2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 18-Cİ AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ TURİZM VƏ SƏYAHƏTLƏR “AITF 2019” SƏRGİSİ

   6 April 2019
   6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • "İÇƏRİŞƏHƏR" DTMQİ PRESS TUR KEÇİRTDİ!

   24 April 2019
   24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
 • May

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
 • June

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
 • July

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
 • August

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
 • September

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
 • October

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
 • November

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
 • December

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31