Azərbaycan xalqının mətbəx mədəniyyəti çox dərin köklərə bağlıdır. Milli mətbəx mədəniyyətiimiz, onun tarixi, ləziz yemək növlərimiz hər dəfə özünü  biruzə  verir. Hər bir xalqın mətbəx mədəniyyətinə görə, onun yaşayış tərzi və tarixi haqqında fikir sö